dinsdag 22 december 2009

Cole Porter Sessie 3 deze zondag 27 december


We nodigen jullie graag uit op de Cole Porter Sessies die Wilfried Van den Brande (vocals) en Dirk Baert (piano) organiseren bij BAFF in samenwerking met WALPURGIS.

De eerste twee sessies zijn reeds voorbij, maar je kan inpikken bij de derde sessie op zondag 27 december, die focust op de muziek van Cole Porter van net na de beurscrash in 1929. Actrice Simone Milsdochter zingt en speelt mee.

Op 10 zondag namiddagen exploreren Wildfried en Dirk chronologisch het oeuvre en leven van deze fenomenale Amerikaanse componist, een icoon van de internationale jetset uit de jaren '20-'60 van de 20ste eeuw. Cole Porter schreef tekst en muziek van meer dan 40 standards, songs die in het collectieve geheugen gegrift staan. Night and day, Ev're time we say goobye, I've got you under my skin, Anything goes,....
Maar naast deze hits is er ook veel ontontgonnen en toch uitermate interessant terrein. Met behoorlijk kritische zin maakten Wilfried en Dirk een selectie van een kleine 200 songs uit de meer dan 900 titels die Porter schreef.

Kijk voor meer inhoudelijke informatie over de Cole Porter Sessies op de website van BAFF.

2010

vrijdag 18 december 2009

the office - ongecensureerd


Valerie 'showt' het rommelhoekje


we proberen alvast even de neutrale maskers uit, links het vrouwelijke en rechts het mannelijke model

maandag 14 december 2009

Alexander Techniek in deFENIKS - door Judith Vindevogel - vanaf januari 2010

De Alexander Techniek is een praktijk gerichte leermethode die tot doel heeft het geheel van iemands vermogens en talenten te activeren en te optimaliseren. Zij gaat uit van de intrinsieke relatie tussen (zintuiglijk) bewustzijn, denken en bewegen; d.w.z. de relatie tussen bewustzijn, denken en eender welke menselijke handeling, of het nu gaat om een muziekinstrument bespelen, spreken, zingen, werken op de computer, sjouwen met zware decorstukken of dansen.

Steeds meer professionele musici, acteurs, dansers en theatertechnici hebben te kampen met aandoeningen zoals repetitive strain injury (RSI), (lage) rugklachten, stem - en/of ademhalingsproblemen, hoofdpijn, het frequenter voorkomen van kwetsuren en spierkrampen, stress en allerlei blokkades die hun prestaties negatief beïnvloeden of zelfs de uitoefening van hun beroep tijdelijk of voor langere tijd onmogelijk maken. Anderen stuiten steeds weer op dezelfde beperkingen en schijnen er maar niet in te slagen een bepaald niveau van hun métier te overstijgen.

Door de aandacht te richten op het verbeteren van de algehele psycho-fysieke coördinatie, het verfijnen van het zintuiglijk bewustzijn en het doorbreken van niet efficiënte gewoontepatronen, leren deze podiumkunstenaars en technici hoe zij zichzelf kunnen bevrijden van stress en pijn, en hoe zij hindernissen, die aanvankelijk onoverkomelijk leken, toch kunnen overwinnen.

Maar ook voor de podiumkunstenaar die niet onmiddellijk te maken heeft met acute of reeds lang aanslepende fysieke of technische problemen is de Alexander Techniek een waardevol hulpmiddel dat zowel ter preventie als ter ondersteuning gebruikt kan worden tijdens het aanleren, het beoefenen en/of het verbeteren van (nieuwe) artistieke vaardigheden of meer gespecialiseerde technieken.

Vanaf januari 2010 start WALPURGIS met drie opeenvolgende reeksen van 10 individuele introductielessen in de Alexander Techniek. Inschrijven kan voor 1, 2 of 3 reeksen.
Tevens bestaat de mogelijkheid om in overleg en op basis van de beschikbaarheid een individuele lessenreeks samen te stellen of ad hoc lessen te volgen.

Werknemers van pc 304 of werkzoekenden binnen de podiumkunsten kunnen onder bepaalde voorwaarden 50 tot 100% van de opleidingskosten vergoed krijgen via een opleidingspremie van het Sociaal Fonds Podiumkunsten.

Meer informatie op de Alexander Techniek pagina's op de WALPURGIS website

Judith Vindevogel kreeg haar eerste Alexander Technieklessen in 1987 van Ruth Murray in Londen en studeerde vervolgens bij Eliane Fefèbvre, Betty Langford, Christel Bobine en Helga Henckens. In 2009 voltooide zij de driejarige lerarenopleiding Alexander Techniek aan de Alexander Techniek Academie o.l.v. Jos Burger (NL) en Christel Bobine (B). Ze volgde tevens les bij Arie-Jan Hoorweg, Malcolm King, Ron Murdock, Francien Schoonens en Athanase Vettas, en nam deel aan workshops o.l.v. Ted Dimon, Steven Hallmark, Vivien Mackie, Tessa Marwick en Paul Versteeg.